моделирование первого моляра верхней челюсти
пасічний інвентар купити
як лікувати запор у дітей 3 років
психомоторний розвиток немовлят

НЕ ВСЯКИЙ ПРОМІНЬ СВІТИТЬ

НЕ ВСЯКИЙ ПРОМІНЬ СВІТИТЬ

У результаті впливу іонізуючого випромінювання залежно від дози, тривалості впливу на людину або тварина можуть виникнути променеві реакції або розвитися променева хвороба.
Променеві реакції - це сукупність патологічних змін, що виникають безпосередньо під час або незабаром після впливу іонізуючого випромінювання й, як правило, що зазнають зворотному розвитку.
Доза іонізуючого випромінювання вище гранично припустимої викликає променеву хворобу, яка може протікати в гострій, під гострої, хронічної формах.
Помітимо, що в медичній практиці подострая променева хвороба зустрічається вкрай рідко, звичайно медики мають справу з гострою променевою хворобою; і, як правило, хронічна променева хвороба - це самостійна форма, яка не є наслідком переходу гострої форми в хронічну.
У механізмі гострої променевої хвороби лежить у першу очег редь загибель кліток, що діляться. Гинуть і нерухливі клітки, і лімфоцити. Лимфопения - один з перших ознак хвороби.
В успішному результаті захворювання, крім інших важливих моментів, більша роль належить реактивності організму, стану його захисних механізмів, опірності вторинної інфекції.
Румунські дослідники К.Пэун, Т.Сафта, Т.Гидою й соавт. (1976) вивчали вплив біологічно активних прог дуктов бджільництва в комбінації з вітамінами й екстрактами деяких рослин на реактивність опромінених тварин. Досвіди проводилися на собаках у возрастеот 2 до 3 років. Більша частина собак після опромінення піддалася лікуванню, а контрольна група залишалася без лікування. Усі тварини були піддані однократному опроміненню гамма-випромінюванням ("З) у дозі 360 рентгенів.
Опроміненою тваринам щодня давали ( крім контрольної групи) по 4 штуки драже й по 40 г пасти (в 2 приймання через 12 ч) иа протязі 14 днів з моменту опромінення. До складу драже входила витяжка із прополісу поряд з ферментами, а в пасту - амінокислота, екстракти рослин і вітаміни.
Були зафіксовані результати обстеження тварин до опромінення (картина крові, включаючи біохімічні константи, бактеріологічний аналіз флори кишечнику). Відзначені були поведінка тварин, їхній зовнішній вигляд, апетит і т.п. Потім усі аналізи здійснювалися після опромінення через 1, 3, 7, 10, 14, 20 і 24 дня. Результати гематологічних і біохімічних аналізів обробляли й порівнювали, визначивши статистичну вірогідність, з нормальними значеннями до опромінення.
Після опромінення в контрольній групі були зафіксовані всі клінічні ознаки променевої хвороби із проявами септичного зараження при температурі тіла до 39,5-41,5°С. Зафіксоване значне зменшення всіх гематологічних, біохімічних і бактеріологічних показників.
Усі тварини контрольної групи загинули за 11-14 днів. Однак ті тварини, які піддалися лікуванню, зберігали нормальну реактивність більш тривалий час ( до 10 днів), а клінічні ознаки, що зявилися в них, аналогічні контрольної групі, були виражені менше й хвороба протікала в менш важкій формі. Більше того, у них не спостерігалася блювота, не було судорог, кровотеч.
Виживаність лечених тварин вірогідно збільшилася до 18-24 днів в 2/3 собак, а в 4 собак спостерігалося полісі видужання протягом 6-місячного спостереження за ними. Лейкопенія в лечених еобак проявляється повільніше й навіть минулого ремісії.
Таким чином, лікувальні препарати із продуктів бджільництва вплинули на реактивність опромінених тварин, сприяли продовженню строку їх виживаності.
Ці вдалі в теоретичному й практичному плані експерименти спонукали югославських лікарів І.Османагича, Д.Бильенски й Н.Маврича (1978) застосовувати продукти бджільництва в променевому лікуванні онкологічних хворих. Була відібрана група хворих у віці від 34 до 71 року, що одержувала максимально припустиму лікувальну дозу іонізуючого випромінювання. Природно, що цих хворих самим ретельним образом обстежили до початку опромінення, з особливою увагою ставилися до показників функціональної здатності печінки. Відібраній групі хворих давали препарат "Мельбро- зин".
Контрольній групі давали плацебо. До складу мельброзина входить 223 г бджолиного меду, 2 г маткового- молочка й 25 г квіткового пилку. Плацебо складалося з 72% инвертиого цукру, 20% води, 4% кристалічної фруктози й 4% кристалічної декстрози. Харчовим барвником плацебо й мельброзин були доведені до абсолютно ідентичного фарбування. Хворі не могли відрізнити плацебо від препарату ні по зовнішньому вигляду, ви за формою. Променеве лікування проводилося протягом 30 днів, а мельброзин і плацебо давали протягом 2 мес.
Клінічні й біохімічні дослідження показали, що в спостережуваних пацієнтів променева терапія негативно впливала на гемопоэтические й паренхіматозні органі й у першу чергу на печінку. Негативний вплив виявляв не тільки іонізуюче випромінювання, але й токсини, що виділяються при розпаді протеїнів. Автори переконливо показали, що мельброзин, тобто біологічно активні продукти бджільництва, привів до значного поліпшення, а в ряді випадків і до повного зникнення порушень функціональної здатності печінки й гемопоэтических органів.
Ні сумніву в тому, що продукти бджільництва й у якості захисного, і в якості лікувального засобу при впливі іонізуючого випромінювання повинні привернути більшу увагу фахівців.