ПРОДОВЖИМО молодість

ПРОДОВЖИМО молодість

На Міжнародному семінарі із проблем геронтології ВІЗ у Києву (1963) була прийнята вікова класифікація: j 1) середній вік - 45-59 років; 2) літній - 60-74 року; 3) старечий вік - 75 років і більше. В останній групі виділені довгожителі - 90 років і більше. Період переходу з молодого віку в зрілий (30-35 років) - це спадний період розвитку людину, коли починають зявлятися зміни фізіологічних реакцій, порушення обміну речовин і ін. Після 45 років виявляються такі зміни фізіологічних реакцій, які вже свідчать про старіння. Однак людині властиве збереження певного сталості своїх фізіологічних можливостей.
Фізичне тренування, раціональне харчування, відсутність шкідливих звичок у комбінації з комплексом профілактичних заходів (не останню роль тут відіграють продукти бджільництва) значно сприяють збереженню такої фізіологічної сталості й віддаляють ту рису, яка як би розділяє висхідний і спадний періоди розвитку людину. У нашій країні здоровіші умови праці, доступність занять спортом, профйлактическая спрямованість охорони здоровя значною мірою сприяють збереженню функцій, характерних для практично здоровішої людини й у літньому, і в старечому віці. Під керівництвом Інституту геронтології АМН СРСР було обстежено близько 40 ТОВ людей у віці 80 років і більше. Було виявлено, що більш 36 % цих людей практично здорові, хоча досяглися фізіологічної старості.
Учені давно замислювалися про те, чому бджолина матка може жити більш 5 років, а її дочки - робочі бджоли живуть лише влітку 35-45 днів.
У результаті досліджень, проведених фахівцями різних країн, було доведено, що маткове молочко, яким харчується личинка матки, є й геріатричним засобом, тобто ліками, що стимулюють і регулюючим функції органів і систем старіючого організму. Роботами Інституту геронтології АМН СРСР було переконливо показане, що в старіючому організмі наступає дефіцит вітамінів, амінокислот, макро- і мікроелементів. При цьому порушуються обмінні процеси, знижується активність сполучної тканини, різко знижується адаптаційна здатність організму, розбудовують компенсаторні механізми.
Відомо також, що в старіючому організмі значно знижується опірність до патогенних впливів як внутрішнього, так і зовнішнього походження. Багато років тому академік А. А. Прочанин висунув концепцію про провідну роль сполучної тканини в механізмах старіння організму. За останні роки вітчизняними дослідниками зясоване, що з віком падає функціональна активність печінки, тобто вона не може настільки активно знешкоджувати токсичні речовини, а це у свою чергу приводить до старіння організму. Крім того, з віком розбудовуються порушення ниркового кровообігу, знижується швидкість клубочковой фільтрації.
Зі сказаного можна зробити такий висновок: на відміну від молодого організму старіючий організм може дати незвичайну реакцію на лікарські препарати, які в безлічі сучасна хімія надала в розпорядження медицини.
Біологічно активні продукти бджільництва, так багаті вітамінами, ферментами, макро- і мікроелементами, гормонами, мають особливу здатність впливати прямо або опосередковано на нервово-судинну систему, а в ряді випадків корригировать і навіть стимулювати найважливіші функції людського організму.
Знайомлячись із роботою Румунського інституту геронтології й геріатрії і його санаторного відділення в Отопени, ми мали можливість переконатися в ефективності комплексу лікувальних і профілактичних заходів, запропонованих академіком Ганною Аслаи. Продукти бджільництва, особливо мед і маткове молочко, прийняті людьми похилого віку в комплексі із цілеспрямованою системою фізичних методів лікування, иг- .рают немаловажну роль у попередженні й лікуванні хвороб, характерних для осіб літнього віку.
Цікаві дослідження проведені аргентинськими лікарями Х.Р.Ламберти й Л.Г.Корнехо (1960), що виявили в матковому молочку гамма-глобулии (глобулинову амінокислоту). Згодом це було підтверджено Е.М.Фатеевой (1965), що вивчала властивості маткового молочка при лікуванні гіпотрофії немовлят. Аргентинські лікарі, розбудовуючи концепцію А.А.Прочанина, також уважають, що в старіючому організмі треба відновити коллаген - головну складову частина сполучної тканини. На їхню думку, маткове молочко має цю здатність.